Sluisstraat 150, 5666 AP, Geldrop +31 6 38122874

Eerste Hulp bij werken met kinderen - MG Opleidingen

  You are currently here!
 • Home
 • Eerste Hulp bij werken met kinderen

Eerste Hulp bij werken met kinderen

Als je werkt met kinderen, bijvoorbeeld in de crèche of op een basisschool dan wil je vanzelfsprekend goed zorgen voor ‘jouw’ kinderen. Er is ook van alles gedaan dat de kinderen zich in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Maar er bestaat altijd een kleine kans dat er toch een ongeval plaats vindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen. Daarom heeft NIBHV een speciale cursus ontwikkeld.

 

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een NIBHV certificaat.

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:

  1. uitwendige wonden
  2. bloedingen
  3. botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  4. verstuikingen en kneuzingen
  5. voorwerpen in neus, oor, mond en huid
  6. insectensteken en dierenbeten/krabwonden
  7. brandwonden
  8. vergiftiging
  9. oogletsels
  10. problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
  11. ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
  12. circulatiestilstand

Combinatie Eerste Hulp Kinderen en BHV Brand & Ontruiming

De veiligheid in de kinderopvang moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, dat willen we uiteraard zelf en dat wordt ook door de overheid in de wet gesteld. Naast een ongeval kan er ook brand optreden en ook daar wil je je goed op voorbereiden. Je wilt leren hoe je op een veilige manier een beginnende brand kunt blussen of hoe je ‘jouw’ kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen. NIBHV certificeert ook cursisten die met succes een cursus ‘Brand en Ontruiming (BO)’ hebben gevolgd.