Sluisstraat 150, 5666 AP, Geldrop +31 6 38122874

Reanimatie & AED hulpverlener - MG Opleidingen

    You are currently here!
  • Home
  • Reanimatie & AED hulpverlener

Reanimatie & AED hulpverlener

U wordt getraind in de nieuwste reanimatierichtlijn

Reanimatie en AED hulpverlener.

In een training van ongeveer 3 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en hoe een AED te gebruiken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een grotere kans te overleven.

U wordt getraind in de nieuwste reanimatierichtlijn 2015.
Na afronding van deze cursus ontvangt u een Europees erkend certificaat BLS & AED hulpverlener uitgereikt door de Europese Reanimatieraad. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of deze cursus wordt vergoed !